PRIVACY & GEGEVENSBESCHERMING

Anonieme gegevensverzameling

U kunt onze websites bezoeken zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Wij slaan in dit verband geen persoonsgegevens op. Om ons aanbod te verbeteren, evalueren we alleen de statistische gegevens, waardoor er geen gevolgtrekking kan worden gemaakt naar uw persoonlijke gegevens.

Verzamelen en verwerken tijdens gebruik van het contactformulier
Bij gebruik van het contactformulier verzamelen wij persoonsgegevens (gegevens van persoonlijke of objectieve relaties van een bepaalde of definieerbare natuurlijke persoon) alleen binnen de door u verstrekte reikwijdte. We gebruiken uw e-mailadres alleen voor het verwerken van uw verzoek. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd als u de verdere verwerking en het gebruik niet goedkeurt.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
Wij verzamelen persoonsgegevens (gegevens van persoonlijke of objectieve relaties van een bepaalde of definieerbare natuurlijke persoon) alleen binnen de door u verstrekte reikwijdte.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en gebruikt voor het voltooien en verwerken van uw bestelling en ook voor het verwerken van uw verzoeken.
Nadat het contract volledig is verwerkt, worden alle persoonlijke gegevens eerst opgeslagen met inachtneming van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de termijn, als u de verdere verwerking en het gebruik niet hebt goedgekeurd.

Verder verwijzen wij naar het volgende:
Persoonlijke gegevens doorsturen
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet aan derden verstrekt. Alleen onze servicepartners, die we nodig hebben voor het afhandelen van de contractuele relatie, zijn hiervan uitgesloten. In deze gevallen houden we ons strikt aan de specificaties van de federale wet op de gegevensbescherming. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

Multi Safe Pay onze betalings service provider beheert alle betalingsgevens en daarop heeft Royal Darts slechts beperkt toegang. Voor het beleid van MSP zie onderstaande Link: https://www.multisafepay.com/nl_nl/privacybeleid

Koekjes/Cookies
Onze websites gebruiken op meerdere plaatsen zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser opslaat. Ze helpen ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en betrouwbaarder te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser te identificeren en u diensten aan te bieden. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Met behulp van de functie Remarketing of “Vergelijkbare doelgroepen” van Google Inc.
De leverancier maakt op de website gebruik van de functie Remarketing of “Soortgelijke doelgroepen” van Google Inc. (“Google”). De leverancier kan deze functie gebruiken om de bezoekers van deze website gericht te benaderen met advertenties door gepersonaliseerde, interessegerelateerde advertenties te tonen voor bezoekers van de website van de leverancier als zij andere websites in het Google Display netwerk bezoeken. Google gebruikt zogenaamde cookies voor het analyseren van het websitegebruik, die de basis vormen voor het ontwikkelen van de interessegerelateerde advertenties. Hiervoor slaat Google een klein bestand met een numerieke volgorde op in de browsers van de bezoekers van de website. Dit nummer wordt gebruikt om de bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het websitegebruik vast te leggen. Er worden geen persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website bewaard. Als u vervolgens een andere website in het Google Display-netwerk bezoekt, worden pop-ups weergegeven, die waarschijnlijk rekening houden met eerder geopende product- en informatievelden.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de onderstaande link te volgen en de daar aanwezige plug-in te downloaden en te installeren:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door externe leveranciers deactiveren door de deactiveringssite van het netwerkadvertentie-initiatief op http://www.networkadvertising.org/choices/ te bellen en de daar vermelde aanvullende informatie voor Opt-Out te implementeren.
Meer informatie over Google Remarketing en de privacyverklaring van Google vindt u op:
http://www.google.com/privacy/ads/

Conversies bijhouden van Google Adwords gebruiken
We gebruiken de online advertentieservice “Google AdWords” en het bijhouden van conversies in het kader van Google AdWords. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”).
Als u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en helpen dus niet bij persoonsidentificatie.
Als u bepaalde webpagina’s van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij vaststellen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd.
Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Er is dus geen mogelijkheid dat cookies kunnen worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, helpt bij het genereren van conversiestatistieken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Hier komen de klanten te weten hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een site die is voorzien van een Conversion-Tracking-Tag. U ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u met dit gebruik instemmen door de cookies niet te installeren via een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware (deactiveringsoptie). U wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken.
Ga voor meer informatie en voor de gegevensbeschermingsverklaring naar: http://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website door u kunt analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw websitegebruik te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om aanvullende diensten aan te bieden die verband houden met het website- en internetgebruik ten opzichte van de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt door Google niet samengevoegd met de overige gegevens. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen via een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van gegevens (inclusief uw IP-adres) die door de cookie zijn gegenereerd en gebaseerd zijn op uw websitegebruik in Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden die beschikbaar is op de volgende link en installeren [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ].

Facebook-plug-ins gebruiken
Op deze webpagina’s worden plug-ins van het sociale netwerk facebook.com gebruikt, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”).
Als u webpagina’s van onze internetaanwezigheid oproept die zijn voorzien van een dergelijke plug-in, wordt er een koppeling gemaakt met de Facebook-servers en wordt de plug-in op de webpagina weergegeven door middel van een melding aan uw browser. Welke van onze webpagina’s u hebt bezocht, wordt doorgegeven aan de Facebook-server. Als u bij Facebook bent ingelogd, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Bij gebruik van de functies van de plug-in (bijv. klikken op de knop “Vind ik leuk”, een opmerking invoeren), wordt zelfs deze informatie aan uw Facebook-account toegewezen, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt. Als u niet wilt dat Facebook alle verkregen informatie onmiddellijk aan uw Facebook-profiel toewijst, moet u ofwel uitloggen bij uw account voordat u onze site bezoekt of moet u de add-on van Facebook gebruiken voor uw browser http://webgraph.com/resources /facebookblocker/ . Op deze manier kunt u het laden van Facebook-plug-ins blokkeren. Overige informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door Facebook, over uw relevante rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook.

De Google “+1”-knop gebruiken
Op deze webpagina’s wordt de “+1”-knop van het sociale netwerk Google Plus van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 USA, (hierna “Google” genoemd) gebruikt. Als u een webpagina van onze internetaanwezigheid oproept, die is voorzien van de “+1”-knop, wordt er een koppeling gemaakt met de Google-servers in de VS en wordt de knop op de internetpagina weergegeven via een melding aan uw browser. Hier wordt uw IP-adres en de informatie over welke van onze internetsites u hebt bezocht, doorgestuurd naar de server van Google. Dit is onafhankelijk van het feit of u zich heeft geregistreerd bij of bent ingelogd op Google Plus. Gegevens worden overgedragen, zelfs in het geval van gebruikers die niet zijn geregistreerd of ingelogd op deze sites. De “+1”-knop wordt niet gebruikt om uw bezoeken op internet vast te leggen. Bij het weergeven van een “+1”-knop registreert Google uw browsergeschiedenis niet permanent en analyseert Google uw bezoek aan een pagina met “+1”-knop ook niet op een andere manier. Google bewaart de gegevens van uw bezoek ongeveer twee weken voor systeemonderhoud en probleemoplossing. Deze gegevens zijn echter niet gestructureerd volgens de individuele profielen, gebruikersnamen of URL’s en worden ook niet naar ons doorgestuurd.
Bovendien, als u lid bent van Google Plus en bent ingelogd op Google Plus gedurende de periode dat u de plug-in gebruikt, wordt de verzamelde informatie over uw websitebezoek gekoppeld aan uw Google Plus-account en bekendgemaakt aan andere gebruikers. Zelfs in het geval van interacties, die mogelijk zijn met verschillende Google-plug-ins, wordt de bijbehorende informatie over u verzameld en verzonden naar Google en daar opgeslagen. Voor een overzicht van de verschillende soorten Google-plug-ins logt u in op:
https://developers.google.com/+/plugins

Als u uw profiel publiekelijk toegankelijk heeft gemaakt in de instellingen van Google Plus, kan uw “+1” door Google als informatie worden weergegeven samen met uw profielnamen en uw foto in Google-services, bijv. in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet. Als u niet wilt dat Google de verzamelde informatie rechtstreeks toewijst aan uw Google Plus-profiel, moet u zich eerst afmelden bij Google Plus voordat u onze site bezoekt.
Overige informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door Google, over uw relevante rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button .html .

U hebt de mogelijkheid om het downloaden van Google-plug-ins te voorkomen door de bijbehorende add-ons in uw browser te installeren.

Twitter-plug-ins gebruiken
Op onze website zijn de functies van de dienst Twitter geïntegreerd.
Twitter is een socialemediaportal van het bedrijf Twitter Inc.,795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, (VS).
We gebruiken Twitter-plug-ins. Als u een overeenkomstige website oproept die een dergelijke plug-in heeft, worden de gegevens uitgewisseld met de Twitter-servers in de VS.
Zelfs in het geval van interacties, die mogelijk zijn met verschillende Twitter-plug-ins, wordt de bijbehorende informatie over u verzameld en verzonden naar Twitter en daar opgeslagen.
Bovendien, als u lid bent van Twitter en bent ingelogd op Twitter gedurende de periode dat u de plug-in gebruikt, wordt de verzamelde informatie over uw websitebezoek gekoppeld aan uw Twitter-account en bekendgemaakt aan andere gebruikers.
Als u niet wilt dat Twitter de informatie koppelt en combineert met de gegevens van uw Twitter-account, moet u zich bij Twitter afmelden voordat u onze website bezoekt.
Log in op https://twitter.com/privacy voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens via Twitter.

Informatie, correctie, blokkering en verwijdering van gegevens
U hebt te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens, evenals het recht op correctie, verwijdering en blokkering hiervan. Neem indien nodig contact met ons op. U vindt de contactgegevens in onze Juridische kennisgeving.

WhatsApp us